Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Vist: 3751

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES PER A BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I PQPI

El Ministeri d'Educació i Ciència convoca diversos tipus de beques d'ajuda a estudiants de batxillerat, formació professional i PQPI. Els requisits bàsics són estar matriculat a uns d'aquests estudis, generalment del curs complet, haver superat el curs anterior i tenir uns requisits econòmics determinats. El termini de presentació de les instàncies acaba dia 30 de setembre. Tota la informació i els impressos de sol·licitut els podeu trobar a la següent adreça electrònica: http://www.educacion.es (a l'apartat de Becas y ayudas)