Imprimeix
Categoria principal o arrel: LLIBRES
Categoria: Reutilització de llibres

logo_reutilit

Des del curs 2009-2010, el nostre centre participa en el “Programa de Reutilització de llibres de text” que té com a objectius principals: 

Bàsicament, es tracta que els i les alumnes facin servir els llibres que altres companys i companyes han utilitzat en cursos anteriors. Això suposa que les famílies participants paguen una quota de participació i es comprometen a:

La quota de participació es pagarà una sola vegada i servirà per a tots els cursos de l'ESO mentre l’alumne romangui en el centre. Al Consell Escolar celebrat dia 29 d’abril de 2015, es va acordar que la quota per al 2015-2016 seria de 350 €.

L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs podrà adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions que els altres alumnes. Si s’adhereix al programa a segon d’ESO, l’aportació serà de 225 €; si s’adhereix a tercer, serà de 150 € i, finalment, si s’adhereix a quart, l’aportació serà de 75 €.

L’alumnat que es doni de baixa en el centre recuperarà totalment o parcial el dipòsit inicial, sempre que retorni els llibres al fons segons les condicions establertes. Si abandona el programa en acabar el primer any, la devolució serà de 225 €; si l’abandona en acabar el segon any, la devolució serà de 150 € i, finalment, si l’abandona en acabar el tercer any, la devolució serà de 75 €, sempre i quan no hagi repetit cap curs.

L’alumnat que canviï d’estudis una vegada iniciat el curs rebrà els llibres corresponents als seus nous estudis en aquest institut (PMAR, FPB).

Els llibres que formen part del fons han de restar al centre a final de curs. En cas d’haver de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu, l’alumnat pot perllongar-ne la utilització fins el mes de setembre.

En cas que li quedin àrees suspeses de cursos anteriors, sempre que el magatzem disposi d’exemplars, l’alumne els podrà sol·licitar en préstec.