• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Capacalera_nova.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/foto amtllers joan.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/foto_muntanyes.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/ies_aeria.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/foto dron blac i negre.JPG
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/aps_logo_gros.png

   

 XESTIB

  

   

   

   
   

logo_reutilit

Des del curs 2009-2010, el nostre centre participa en el “Programa de Reutilització de llibres de text” que té com a objectius principals: 

 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material.
 • Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.

Bàsicament, es tracta que els i les alumnes facin servir els llibres que altres companys i companyes han utilitzat en cursos anteriors. Això suposa que les famílies participants paguen una quota de participació i es comprometen a:

 • Forrar tots els llibres rebuts –els que no en tinguin perquè siguin nous- a fi d’ajudar a la seva conservació i a allargar-ne la vida útil (el folre ha de ser del que NO S’AFERRA).
 • No escriure el nom de l’alumne/a, dibuixar, ratllar ni realitzar cap activitat escrita en els llibres rebuts.
 • Fer una utilització correcta dels llibres prestats.
 • Entregar, en finalitzar el curs, tots els llibres que s’han utilitzat al llarg del mateix.
 • Assumir la reposició dels llibres, o el pagament de l’import que li correspongui, en el cas que es consideri que algun d’ells no es pot tornar a utilitzar a causa d’un mal ús o de la seva pèrdua.

La quota de participació es pagarà una sola vegada i servirà per a tots els cursos de l'ESO mentre l’alumne romangui en el centre. Al Consell Escolar celebrat dia 29 d’abril de 2015, es va acordar que la quota per al 2015-2016 seria de 350 €.

L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs podrà adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions que els altres alumnes. Si s’adhereix al programa a segon d’ESO, l’aportació serà de 225 €; si s’adhereix a tercer, serà de 150 € i, finalment, si s’adhereix a quart, l’aportació serà de 75 €.

L’alumnat que es doni de baixa en el centre recuperarà totalment o parcial el dipòsit inicial, sempre que retorni els llibres al fons segons les condicions establertes. Si abandona el programa en acabar el primer any, la devolució serà de 225 €; si l’abandona en acabar el segon any, la devolució serà de 150 € i, finalment, si l’abandona en acabar el tercer any, la devolució serà de 75 €, sempre i quan no hagi repetit cap curs.

L’alumnat que canviï d’estudis una vegada iniciat el curs rebrà els llibres corresponents als seus nous estudis en aquest institut (PMAR, FPB).

Els llibres que formen part del fons han de restar al centre a final de curs. En cas d’haver de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu, l’alumnat pot perllongar-ne la utilització fins el mes de setembre.

En cas que li quedin àrees suspeses de cursos anteriors, sempre que el magatzem disposi d’exemplars, l’alumne els podrà sol·licitar en préstec.

   

PLANIFICACIÓ FEINA A DISTÀNCIA  

   

Traducir/Translate  

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish
   

Estació Meteorològica  

   

   

   

 

   
Copyright © 2020 iessoller.com. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.
© IES Guillem Colom Casasnovas