Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Vist: 3042

Calendari i horari d'exàmens de Batxiller de la 1a avaluació, curs 2010-2011

(Al costat de la matèria hi figura el número de l'aula de realització de l'examen)

2n de Batxiller


DIMARTS 7-12-10

DIJOUS

9 –12-10

DIVENDRES 13-12-10

DILLUNS

13-12-10

DIMARTS

14 –12 -10


08:00

08:55

Castellà

304-305


Història

304-305Anglès

304-305


08:55

09:50

Psicologia

Matemàtiques II 104


Hist. de l’Art102

Dibuix Tècnic108

Electrotècnia201

Química109

Matemàtiques CS 203


09:50

10:45

11:05

12:00
Ampl. Matemàtiques

206

Francès

208

Llatí102


Física301

C.de la terra211

Geografia105
12:00

12:55

Literatura 102

Grec 201

Economia 105

Biologia104Filosofia

304-30513:10

14:05

Català

304-305
14:05

15:001r de Batxiller


DIMARTS

7-12-10

DIJOUS

9-12-10

DIVENDRES

10-12-10

DILLUNS

13-12-10

DIMARTS

14-12-10

08:00

08:55

 

Català

304-305

Economia104

Llatí 202

 

 

08:55

09:50

Física i Química111

Hist. del Món Con 105

 

Castellà

304-305

Matemàtique I 111

Matemàtiques CS 105

Grec 201

09:50

10:45

 

 

11:05

12:00

 

Francès

102

Tic

112

Anglès

304-305

 

 

12:00

12:55

 

T.Industrial

209

Dibuix208

Estada Emp.201

Biologia 105

 

 

C.Món Contemp.

304-305

13:10

14:05

Filosofia

304-30514:05

15:00