Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Vist: 3474

Tot seguit podeu consultar els horaris dels exàmens de setembre per nivells. Entre parèntesi s'indica l'aula de realització de l'examen.

ESO


DIMECRES,

1 de setembre

DIJOUS,

2 de setembre

DIVENDRES,

3 de setembre

8:00

Ciències Socials (103)

Castellà

Proc. de Com /Castellà

(109)

Música (107)

Física i Química de 4t ESO (202)

10:00

Anglès (210)

Processos Com/Anglès

(210)

Cultura Clàssica (203)

Ètica (202)

Educació per la Ciutad.

(202)

Francès (109)

Tecnologia (209)

12:00

Català  (104)

Proc. de Com. /Català (104)

Pàlic  (104)

Àmbit Sociolin. de Diversificació (108)

Àmbit Sociolin. de  2n PQPI

Plàstica (207)

Imatge  (207)

Informàtica (112)

14:00

Matemàtiques (204)

Taller de Mat. (204)

Llatí (201)

Àmbit Cientificotècnic de Diversificació i de 2n PQPI (204)

Ciències Naturals (402)

Biologia (402)Educació Física


1r de BATXILLERAT


DIMECRES,

1 de setembre

DIJOUS,

2 de setembre

DIVENDRES,

3 de setembre

8:00

His.del Món Contemporani (105)

Dibuix Tècnic (207)

Tecnologia Industrial (208)

Castellà (111)

Ciències Per Al Món Contemp.

203

10:00


Anglès (211)

Filosofia (203)

Francès (109)

Estada a l’Empresa (106)

TIC 112

12:00

Català (103)

Física i Química (402)

Educació Física

14:00

Matemàtiques (703)

Biologia (402)

Economia (206)

Llatí  (201)

Grec (201)2n de BATXILLERAT


DIMECRES,

1 de setembre

DIJOUS,

2 de setembre

8:00

Història (102)

Castellà (111)

10:00

Anglès (211)

Filosofia (203)

12:00

Català (103)

Història de l’Art (105)

Química (402)

Dibuix Tècnic (208)

14:00

Matemàtiques (703)


Biologia (402)

Física (202)

Geografia (107)CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ


DIMECRES

1 de setembre

DIJOUS

2 de setembre

8:00

Serveis  Financers ( Grau Mitjà) (113)

CAOT (113)

10:00

FOL ( Grau Mitjà) (113)

Gestió de Compravenda (113)

12:00

Comptabilitat (113)