Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Vist: 2928

Tot seguit podeu consultar l'horari de les classes de 2n de Batxillerat de la primera setmana de juny, amb l'objectiu de repassar o d'acabar el temari de cara a les proves de selectivitat (entre parèntesi, l'aula corresponent, i en vermell les darreres modificacions):

DILLUNS, 31 DE MAIG

DIMARTS, 1 DE JUNY

DIMECRES, 2  DE JUNY

DIJOUS, 3 DE JUNY

DIVENDRES, 4 DE JUNY

8:00-8:55

CASTELLÀ (111)

CASTELLÀ, (111)

CASTELLÀ, (111)

CATALÀ, (703)

CATALÀ, (703)

8:55-9:50

FÍSICA (Elena)

ANGLÈS,  (111) (I.Cotillo)

ANGLÈS (Patrícia) (112)

HISTÒRIA (102)

CATALÀ, (703)

BIO (402)

ELECTROTÈCNIA (208)

9:50-10:45

CTM (203)

MATMA.702

ECONOMIA, (206)

LLATÍ , (201)

DIBUIX, (207)

QUÍMICA (402)

FÍSICA, (206)

QUÍMICA (203)

ELECTROTÈCNIA (208)

GEOGRAFIA, (107)

FÍSICA, (206)

ELECTROTÈCNIA (208)

HISTÒRIA, (102)

11:05-12:00

HISTÒRIA (102)

ECONOMIA, (206)

FÍSICA,  (206)

BIO (402)

GEOGRAFIA, (107)

FÍSICA, (206)

HISTÒRIA, (102)

HISTÒRIA, (102)

12:00-12:55

DIBUIX (207)

QUÍMICA (402)

ELECTROTÈCNIA (208)

FÍSICA, (206)

FÍSICA (Elena) (208)

BIO (402)

ECONOMIA, (206)

MATEMÀTIQUES, (202) (J. Tur)

FILOSOFIA, (203)


13:10-14:05

FÍSICA (Elena )

(111)

MATEMÀTIQUES, (305) (J. Tur)

CTM


ANGLÈS,

(111) (I.Cotillo)


14:05-15:00

HISTÒRIA (102)

HISTÒRIA, (102)