Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Vist: 3375

Tot seguit teniu el calendari i l'horari de la setmana d'exàmens de la 2a avaluació per als alumnes de batxiller.2n de Batxiller


DIMECRES

17 de març

DIJOUS

18 de narç

DIVENDRES

19 de narç

DILLUNS

22 de març

DIMARTS

23 de març

8:00 – 8:55

CATALÀ

(304 -305)

8:55 – 9:50

HISTÒRIA

(304-305)

FÍSICA

(201)

GEOGRAFIA

(102)

MATES CS

(205)

MATES II

(204)

GREC II

(402)

CIÈNCIES DE LA TERRA

(402)

ANGLÈS

(304-305)

9:50 – 10:45

10:45 – 11:05

(esplai)

11:05 – 12:00

ART

(105)

DIBUIX TÈCNIC

(104)

ELECTROTÈCNIA

(301)

QUÍMICA

(402)12:00 – 12:55

FILOSOFIA

(304-305)

CASTELLÀ

(304-305)

LLATÍ

(201)

ECONOMIA

(301)

BIOLOGIA

(203)

12:55 – 13:10

(esplai)

13:10 – 14:05


PSICOLOGIA

(103)

SOCIOLOGIA

(204)

FRANCÈS

(204)

FAG

(204)

ELECTRÒNICA

(204)

14:05 – 15:00

1r de Batxiller


DIMECRES

17 de març

DIJOUS

18 de narç

DIVENDRES

19 de narç


DILLUNS

22 de març

DIMARTS

23 de març

8:00 – 8:55

DIBUIX

(207)

TEC. IND.

(111)

FRANCÈS

(203)

TIC

(112)

ANGLÈS

(304 – 305)


FILOSOFIA

(304 – 305)


8:55 – 9:50

ESTADA EMPRESA

(107)

FISICA I QUIMICA

(402)

HISTÒRIA CONTEMP.

(105)

9:50 – 10:45


10:45 – 11:05

(esplai)11:05 – 12:00

CASTELLÀ

(304-305)BIOLOGIA

(402)

ECONOMIA

(206)

LLATÍ

(102)


MATES, I

(204)

MATES. CS

(102)

GREC

(201)


12:00 – 12:55

CATALÀ

(304-305)

12:55 – 13:10

(esplai)

13:10 – 14:05

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

(304 – 305)

14:05 – 15:00