Imprimeix

 

 

Durant el curs 2016-2017, es va sol·licitar una beca Erasmus+ KA1 amb la voluntat de millorar la introducció de noves competències, habilitats i destreses en la dinàmica de l’institut per tal d’optimitzar l'oferta pedagògica, iniciar un procés d'internacionalització i fer del nostre centre una escola més atractiva. Enguany se'ns ha renovat aquesta beca i, per al curs 18/19, tenim previst sol·licitar la KA2 per a intercanvi d'alumnes.

La beca KA1, enfocada a la formació del professorat, està destinada a treballar en la implementació dels següents ítems articulats al voltant de la Serra de Tramuntana,  un tema que desperta molt d'interès tant dins com fora del centre:

Paral·lelament, i també durant el curs passat, l’IES es va inscriure en el programa del Consell de Mallorca “Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana”, que tracta els mateixos temes amb un enfocament més local i que involucra tot el centre en el programa.

La idea és treballar per projectes, elaborats transversalment, i que impliquin la majoria de departaments. Així, es realitzen activitats (dins i fora de l'aula), aplicant les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), que ens permeten elaborar documents digitals, que seran publicats en diferents plataformes i que facilitaran tant la col·laboració interdepartamental com la internacional, i, alhora, ens permetran assolir els objectius establerts.

De moment, gràcies a la beca KA1, s'han fet les següents activitats de formació destinades als docents:

Per preparar i fer el seguiment de totes aquestes activitats relacionades amb l’Erasmus+, s'ha creat un equip de treball que avalua la feina aplicant criteris de qualitat.

Així doncs, tal i com ja hem avançat, l'objectiu últim, després de la consolidació de l'aplicació del programa durant el present curs escolar, és la sol·licitud de la beca KA2 a fi d’involucrar altres centres i alumnes estrangers en la tasca d’aprendre a través de l’entorn, en el nostre cas un entorn privilegiat: la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Amb la riquesa del nostre patrimoni com a fil conductor, obrim les portes a la internacionalització del centre i esperem trobar socis que ens ofereixin espais igualment constructius per a l'intercanvi i l'ampliació de l’aprenentatge. I és en aquest marc, i a partir de compartir experiències i de la diferència i la semblança amb l'altre, on els alumnes hauran d’aprendre, emprant la mateixa llengua comú, l’anglès, per aconseguir objectius comuns.

Alborg, Dinamarca

 

 

Reikiavik, Islàndia

 

 

Illa de Lesbos, Grècia

 

 

Nicòsia, Chipre

Vist: 1477