Imprimeix
Categoria principal o arrel: Novetats
Categoria: Darreres novetats
Vist: 3281


En el marc del programa PROFUNDIZA, del Ministeri d'Educació i de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, s'ha desenvolupat al nostre institut un projecte, anomenat MOU-TE.


Aquest projecte ha consistit en deu sessions, de novembre a març, en les quals els alumnes i les alumnes han pres contacte i practicat un poc amb els sistemes d'informació geogràfica (SIG), així com també la implementació dels aprenantges en un site de google personal, és a dir, la creació d'un portafoli digital personal on es recullen les reflexions personals sobre allò après.

Els alumnes han estat de primer de batxiller (tres) i de segon de batxiller (set), i a continuació veure els seus sites: