Imprimeix
Categoria principal o arrel: Comissió Ambiental
Categoria: Comissió Ambiental - el que fem
Vist: 317

 

  

Els professors que n'han format part han estat: Cristina Celià, Antoni Nigorra, Margalida Ordines, Vicenç Pérez, Miquel A. Pons i Brígida Vaquer.

Les activitats duites a terme per la Comissió Ambiental durant aquest curs han estat diverses. La majoria d'elles han tengut un caràcter continuista però també ens hem obert a un projecte impulsat per la Conselleria anomenat Aps Serra de Tramuntana. Una bona part dels professors (Toni Nigorra, Cristina Celià, Margalida Ordines, Miquel A. Pons i Brígida Vaquer) que formam la comissió hem participat molt activament en el nou projecte. Hem treballat els «Recursos Hídrics» i també altres aspectes de la Serra en tres propostes, desenvolupades dues d'elles a primer de l'ESO i una a segona de batxillerat.

A primer de l'ESO, el projecte, només s'ha aplicat a dos grups (A i D), que han treballat sobre «l'Ús de l'aigua a Sóller» que va significar l'elaboració d'una unitat didàctica per treballar en una sortida que feren els alumnes per dins Sóller que ha proposat com a conclusió un decàleg a l'Ajuntament i a Aqualia per a la seva difusió per tal d'aconseguir que la gent que viu a Sóller faci un ús racional d'aquest recurs. Hem elaborat també un itinerari pel camí vell del Barranc amb la finalitat que serveixi d'orientació per gent que vulgui fer una passejada guiada per aquest indret.

Els alumnes de l'assignatura optativa de Geografia de segon de batxillerat treballant la mateixa temàtica del recursos hídrics han fet un estudi dels aspectes més significatius vinculats amb el seu currículum i contextualitzats a la Serra i Mallorca amb l'objectiu final de visualitzar-ho en 10 plafons i organitzar-los en forma d'exposició itinerant a diferents centres escolars o entitats que ho sol·licitin. El primer moment de mostrar aquesta tasca ha estat dia 12 de maig amb la inauguració de l'exposició a una sala cedida per l'Ajuntament a l'edifici de l'Hospici. Aquesta institució ha permès la materialització d'aquesta tasca amb el seu finançament. Posteriorment l'exposició ha estat traslladada a la biblioteca municipal on romandrà activa fins a final del mes de juny o potser tot l'estiu.

Per continuar amb les tasques iniciades en els cursos anteriors els professors de la Comissió Ambiental amb col·laboració amb els alumnes, els conserges i una bona part del claustre han mantingut la recollida selectiva dels residus generats en el centre. Per això, a les aules s'ha organitzat setmanalment un sistema per buidar (com els cursos anteriors) els cubells de reciclatge. Aquesta activitat també es duu a terme al bar, biblioteca, sala de professors, direcció, consergeria, restaurant i fins i tot als passadissos on s'han col·locat , per primera cop, cubells per recollir selectivament el paper i els envasos. Cal recordar que el centre utilitza des de fa molts anys els diferents gestors de residus per fer-se càrrec de totes les seves deixalles.

Les dades resultants de tot aquest procés han estat comptabilitzades, grafiades i exposades, com també ho han estat les recollides de la neteja setmanal de patis i exteriors on s'ha intervingut per primer any amb els alumnes de batxillerat i cicles que són els que tenen autorització per sortir a les proximitats del centre.

La comissió segueix vetllant perquè la utilització que fa el centre de distints recursos sigui el més sostenible i respectuosa possible. En aquest sentit seguim comprant paper reciclat, sembram plantes autòctones, minimitzam el consum i reaprofitam el paper, etc.

També hem continuat amb el concurs de l'Aula més Ecològica que pretén motivar els alumnes a tenir un comportament ambiental respectuós. Les periòdiques revisions donen com a guanyadors del curs 2016-2017 als alumnes de 3r de PMAR situats a l'aula 106 i que tenien com a tutor Lluís Mestre.

Com cada any hi ha hagut una jornada de reforestació a la Comuna de Fornalutx feta pels alumnes de segon A i B de batxillerat amb la finalitat de conscienciar sobre la greu problemàtica que genera la desaparició de la massa forestal. L'activitat es realitza amb l'ajuda de la Xarxa Forestal de Mallorca. Amb ells també hem desenvolupat un taller sobre els «Usos tradicionals del bosc» i la impressió d'un cartell per divulgar i conscienciar la ciutadania de «Ni un foc al bosc» amb l'ajuda de la professora de plàstica Lídia Oliver i l'alumnat de tercer de l'ESO.

Aquest curs hem tornat a realitzar els tallers, a primer d'ESO B i C, sobre la mecànica i us de les bicicletes amb la finalitat de realitzar una sortida fins al camp de futbol del Port. Hem tengut la important implicació del Departament d'Educació Física que ha organitzat totes les activitats esportives que es realitzaren durant el matí. Durant el mes de juny es va fer la segona part d'aquesta sortida amb els alumnes de segons d'ESO.

S''ha construït amb els alumnes de Margalida Ordines.